ความเห็น 2915652

๒๕๐. เปลี่ยนความคิดของตัวเอง...

เขียนเมื่อ 

เป็นคำเตือนใจ คำสอนที่ทรงคุณค่ายิ่ง