๒๕๐. เปลี่ยนความคิดของตัวเอง...

เปลี่ยนความคิดของตัวเอง...

เปลี่ยนความคิดของตัวเอง...

 

ไม่มีใคร?...เปลี่ยนความคิด...ของใครได้

หากเจ้าตัว...ไม่คิดเปลี่ยน...

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ :):)

เขียนเมื่อ 

เป็นคำเตือนใจ คำสอนที่ทรงคุณค่ายิ่ง