ความเห็น 2912185

โอวาทธรรมของลูกศิษย์ "หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" (๑)

เขียนเมื่อ 

... พระอาจารย์แต่ละท่าน .... มีคำสอนที่ดีมากๆ นะคะ ... ท่าน บรรลุแล้ว นะคะ ....