โอวาทธรรมของลูกศิษย์ "หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" (๑)

ธรรมลิขิต หลวงปู่บุดดา ถาวโร

หลวงปู่บุดดา  ถาวโร

"คนเราจะเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดี

ไม่มีใครได้อะไรตลอดไป หรือเสียอะไรตลอดไป

ไม่มีใครหรือสิ่งไหนคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สุญสิ้น

ขอเพียงแค่รู้จักพอดีทุกคนจะเป็นสุข"

ธรรมโอวาท หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

หลวงปู่แหวน  สุจิณโณ

"บารมีต้องสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก

ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอา

ไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น

ต้องไปปลูก ไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเอง

การสร้างบารมีก็เช่นกัน ต้องสร้าง ต้องทำเอง"

ธรรมโอวาท หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ขาว  อนาลโย

"แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ

จงหมั่นทำสติให้แก่กล้า สติทำอะไรไม่ผิดพลาด

กุศลธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลาย

เกิดขึ้นได้เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียว"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมในใจความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

... พระอาจารย์แต่ละท่าน .... มีคำสอนที่ดีมากๆ นะคะ ... ท่าน บรรลุแล้ว นะคะ ....