ความเห็น 2910679

คำตอบ...งานแต่ง

เขียนเมื่อ 

ร่วมกัน ช่วยกัน รณรงค์ การกระทำรุ่นแรงนะคะ ขอบคุณท่าน ผอ.ชยันต์ มากๆค่ะ ความรุ่นแรง ยุติความรุนแรง นะคะ คุยกันดีดี เอาเหตุ มาคุยกัน ไม่ใช่อารมณ์ ทางคุณครู ผู้ปกครอง มีส่วนช่วยที่สำคัญมากๆๆ ค่ะ ขอบคุณท่าน ผอ.ชยัตน์ มากๆค่ะ