ความเห็น 289664

ฃ และ ฅ พยัญชนะไทย ที่น่าสงสาร

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ คุณธนพันธ์
  • เล่มของคุณ คงเป็นสำนักพิมพ์ประชาช่าง
  • ถ้าเป็นของ คุรุสภา ท่านศ.กำธร เขียนใหม่ว่า
  • ก.เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่มากมาย ฃ.ฃวด เรียงราย ค.ควาย ลากไถ ฅ.ฅนนั่งฟัง ฆ.ระฆัง ดังไกล ง.งู เลื้อยไป จ.จาน ใส่ข้าว ฉ.ฉิ่ง ตีพลาง ช.ช้าง เผือกขาว ซ.โซ่เส้นยาว ฌ.เฌอ ผลัดใบ...(แค่นี้พอนะครับ)