ความเห็น 2896416

เก็บ"ผักแขยง"กินได้....

เขียนเมื่อ 

-สวัีสดีครับคุณอัญชัญ

-แกงใส่ปลากะแซบหลาย ๆ ครับ
-แซบคักอีหลี...อิ ๆ 

-ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ..