ความเห็น 2896413

เก็บ"ผักแขยง"กินได้....

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับคุณ Tuknarak

-หอมผักแขยง..ยามฟัาแลง...แกงใส่หน่อไม้...ครับ

-หอมหวลชวนรับประืทาน..

-ใส่หมกหน่อไม้..แกงอ่อม..แซบหลาย ๆ ครับ

-ขอบคุณครับ