ความเห็น 2893588

มองส่วนดี หรือส่วนเสีย?????????????????

เขียนเมื่อ 

ผู้มีคุณธรรมและปัญญาสนทนากัน..เราปุถุชนธรรมดาอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ