ความเห็น 2889565

คนทำงานสามวัง (๖)

เขียนเมื่อ 

-สวัีสดีครับป้าใหญ่

-ตามมาอ่านคนทำงานสามวัง 6 ครับ

-วิกฤตการณ์ "ต้มยำกุ้ง" ขยายผลไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ อยู่ช่วง

หนึ่งกว่าที่จะฟื้นตัวได้

-จำเหตุการณ์ได้ดีเลยครับป้าใหญ่

-ขอบคุณครับ