ความเห็น 2887213

คนทำงานสามวัง (๖)

เขียนเมื่อ 

แวบหายไปหลายวันกลับมาติดตามอีกรอบหนึ่งด้วยความระลึกถึงเป็นอย่างยิ่ง