ความเห็น 2887148

ภาษาผู้ไทวันละคำ.............โข่

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วพูดไม่ง่ายเลยครับ

เบิ้งเสอะคื่อโข่เข่าเล่อผัดฮ้องว้าสะพ่าน