ความเห็น 2886852

คนทำงานสามวัง (๖)

เขียนเมื่อ 

เจอปัญหาแบบนี้แล้ว

แก้ไขยากนะครับ

ข้อจำกัดด้วยเหตุหลายประการ แต่เงินนำเข้าอัตราดอกเบี้ยต่ำ กลับไหลผ่านเข้ามาหลายช่องทางสู่ธุรกิจภาคเอกชนที่เร่งขยายการดำเนินงานในแทบทุกภาค รวมทั้งเพื่อเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดยอดหนี้สินของประเทศมหาศาล เกินกว่าทรัพย์สินของประเทศจะรองรับได้อย่างเหมาะสม ทำให้การขาดดุลการชำระเงินของประเทศเพิ่มสูงมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่บันทึกเรื่องดีๆให้คนรุ่นหลังอ่านครับ