ความเห็น 2879353

ว่าด้วยเรื่องการจัดการอารมณ์

เขียนเมื่อ 

การจัดการอารมณ์เป้นสิ่งสำคัญเลยนะครับ

รออ่านอีกครับอาจารย์