ความเห็น 2878851

ว่าด้วยเรื่องการจัดการอารมณ์

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-การจัดการอารมณ์ถือเป็นเรื่องที่ควรจัดการมาก ๆในภาวะการณ์ปัจจุบันครับ

-บ่อยครั้งที่ต้องใช้ธรรมะมาช่วยจัดการอารมณ์ตัวเองครับ

-ขอบคุณครับ..