ความเห็น 2878335

ข่มใจ

เขียนเมื่อ 

ในภาวะมลพิษทางเสียง  ผมกำลังคิดว่าจะใช้อุปกรณ์ที่ปิดรูหูสำหรับว่ายน้ำมาใช้

อย่างน้อยพวกเขายังคงมีความสุข เราก็พักผ่อนตามประสาได้

(แต่ข้อเสียจะไม่ทำให้ได้ยินเสียงอื่น ๆ หากมันจำเป็นจะต้องได้ยิน

เช่น เสียงหมาเห่าร้องออกจากกรง เสียงขโมยขึ้นบ้าน ฯ )