ความเห็น 2873771

การสนองตอบ & ความต้องการ...ควรบริหารอย่างไร?

เขียนเมื่อ 

 

       "ความอยาก (กิเลส) เป็นนามธรรม .... การต่อสู่กับนามธรรม.....ต้องใช้นาม ===> ปัญญาและสติ  

 

 

 

ขอบคุณมากค่ะ