ความเห็น 2870436

ข้อคิดพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการรายงานข่าวกระบวนการสันติภาพ / นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส

เขียนเมื่อ 

 

 ...  ส่งเสริมให้มี การประนีประนอมหรือแก้ปัญหา  .... เป็นสิ่งที่ดีและงดงาม มากๆค่ะ ....