ความเห็น 2864780

ขับเคลื่อน PLC ที่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1_11 : โรงเรียนหนองแวงเหนือ

เขียนเมื่อ 

ได้บริบทของโรงเรียนครบเลยครับ

รอดูอาจารย์ดำเนินการต่อ

ครูสนใจโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคลดี

จะพัฒนาการศึกษาได้ง่ายกว่าครับ