ความเห็น 2861511

๕๕.งาขี้ม้อน งาเมล็ดจิ๋ว "กินดีมีประโยชน์"

เขียนเมื่อ 

น่ากินมากๆ สมัยก่อนที่บ้านปลูกงาดำเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับ