ความเห็น 2857564

ปล. ณ บ้านแม่ตาด

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับพี่หมอ ป.

-เป็นโครงการที่ดีมาก ๆครับ

-มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลดัวย

-สิ่งที่ได้มีมากมายจากการแลกเปลี่ยนในสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ ที่แห่งนี้ G2K

-รางวัลที่ได้รับส่วนหนึ่งนำไปร่วมทำบุญกับสมาชิกตัวน้อย"กลุ่มยุวเกษตรกร"ในวันเข้าพรรษาครับพี่หมอ..