ความเห็น 2855482

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

การลดต้นทุนเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชาวนา จะติดตามการเปิดเวทีเพื่อนำข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของผมนะครับ