ความเห็น 2855231

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์ชยพร ที่แวะมาให้กำลังกันเสมอมา