ความเห็น 2855230

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านวอญ่า ที่แวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมา