ความเห็น 2846534

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

แถวอีสานบ้านผม ตูบหมูบ จะเกิดตามหัวไร่ปลายนา บริเวณน้ำท่วมไม่ถึง ตามคันนา ใต้ร่มไม้ เช่น ต้นสะแบง