ความเห็น 2846422

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

ที่บ้านเรียกใบเปาะเอาไปยำกับปลาทูอร่อยมากๆ