ความเห็น 2846096

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาดูผักตูบหมูบครับ

-เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีโอกาสบันทึกเรื่องนี้

-และอาจารย์แม่ไอดินบอกว่าทางอีสานเรียกผักชนิดนี้ว่าผักตูบหมูบ"

-วันก่อนมีโอกาสจึงไดัลองทำเมนูจาก"ผักตูบหมูบ"

-เก็บภาพมาฝากครับ