ความเห็น 2841700

ต่างเป็นครูและผู้เรียนกันและกัน (๒) ระดมพลังปัญญาและสรรพวิชาของประเทศบนประเด็นเชิงพื้นที่

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่แวะเข้ามาเยือน ด.โอ๋-อโณ อาจารย์ Wasawat อาจารย์ ดร.พจนา และคุณอักขณิช ครับ