ความเห็น 2835986

ชอบ G2K..... หน้าใหม่หรือหน้าเก่า....

เขียนเมื่อ 

เปลี่ยนตามยุคสมัยนะคะ เปิดที่มุมขวาดีกว่ามีการเรียงลำดับ อ่านง่ายค่ะ  จึงยอมรับได้ และยังรักG2K  นะคะ