ความเห็น 2831347

หากต้องการดูแลคนอื่นให้ใช้หัวใจ

เขียนเมื่อ 

เพราะดวงใจนี้สำคัญนักนะครับ