ความเห็น 2829483

หากต้องการดูแลคนอื่นให้ใช้หัวใจ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม ทั้งคนนำส่ง และ พยาบาลค่ะ