ความเห็น 2829276

บางเสี้ยวของบทกวี สู่ดนตรี-เพลงชีวิต (6) "บทกวีที่ตามหา"อีศาน"

เขียนเมื่อ 

กวีเก่าคุณค่าแห่งการอนุรักษ์..เพื่อลูกหลานในวันข้างหน้า