ความเห็น 2829071

หากต้องการดูแลคนอื่นให้ใช้หัวใจ

เขียนเมื่อ 

การดูแลด้วยหัวใจ เป็นสิ่งที่ให้ด้วยใจเสมอ