ความเห็น 2827903

เยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ..

-ตามมาเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี...พี่น้องชาวใต้...

-สำนักงานน่าอยู่มาก ๆ ครับ มีมะละกอและสวนผักสวนครัวไว้สำหรับทำอาหารมื้อเที่ยงด้วย..

-พี่น้องชาวส่งเสริมการเกษตรช่วงนี้มีงานมากมายจริง ๆ ครับ..

-แต่อย่างไรก็ สู้ ๆ ครับท่าน..

-ขอบคุณครับ