ความเห็น 2822363

เปิดใจถึง gotoknow

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม และชื่นใจ กับความเรียงและความคิดที่เขียนไว้

..

เพื่อนมนุษย์ มีความงดงามกว่าที่คิด


มึความสุขมาก ๆ นะครับ HBD ครับ คุณหมอ ป