ความเห็น 2822354

เปิดใจถึง gotoknow

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหมอ ป. (การไม่ตำหนิตัวเอง ไม่รู้สึกต่ำต้อย)   ความรู้สึกต่ำต้อย เกิดขึ้นในการเขียนบันทึกใหม่ๆ

ไม่กล้าเข้าไปทักทายครูบาอาจารย์ หรือท่าน ดร.ทั้งหลาย เพราะคิดว่าเราไม่มีอะไรไปคุย ไปแลกเปลี่ยน

ท่านอาจารย์ ขจิต สานพลังและเสริมพลัง "ยอน"ให้ ก้วข้ามพ้น การรู้สึกต่ำต้อย ทำให้ ทำนบที่กว้างกั้นแม่น้ำแห่ง

ความ

ต่ำต้อย พังทลายลง ทำให้มีแม่น้ำหลายสายไหลลงสู่ GotoKnow ในนาม วอญ่า  ภูมิปัญญาที่พานพบมาแลกเปลี่ยน

ในบ้านแห่งรัก บ้านGotoKnow 

ขอบคุณตัวเองที่ก้าวข้ามพ้นข้อจำกัด ทำให้ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย กับคุณหมอ บางเวลา ผ่านบ้านแห่ง G2Kแห่งนี้