ความเห็น 2821656

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จันมากนะครับ เก็บfileของอาจารย์หมอไว้แล้วครับ

ชอบความเห้นของครูต้อยนะครับ


"นับว่าg2kได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะได้ฝึกฝนและนำไปสู่การอ่าน การเขียนที่ดี

กระตุ้นให้ได้เห็นความสุขจากการเขียนเล่า แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความคิด

และนำไปสู่องค์ความรู้ได้มากทีเดียว"