ความเห็น 2821249

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

จะเขียน 1 คำ 1 บรรทัด หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 มันก็เป็นการฝึกคิด ฝึกการเรียบเรียงของสมอง อารมณ์และสภาพจิตใจของผู้เขียน บ่งบอกตัวตนของแต่ละคนออกมา เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ