ความเห็น 2812231

คุยกันน้อยไปไหม?????

เขียนเมื่อ 

ขอให้ใช้เครื่องมือที่ัทันสมัยให้เป็น ก็จะไม่เกิดโทษ และสื่อให้เห็นถึงความรักความห่วงใยกันคะ