ความเห็น 2799605

คิดยังไง...อยาก ...โน่น... นี่... นั่น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อคิดดีๆเพื่อใช้สติพิจารณากิเลสแห่งความอยากค่ะ..