ความเห็น 279776

ทิฏฐิ มานะ

เขียนเมื่อ 
 • เราโชคดี ที่ได้พบ พุทธศาสน์
 • ผ่องผุดผาด สัจธรรม ทุกคำสอน
 • ฟังดร.กมลวัลย์ ทุกขั้นตอน
 • ฉุกคิดย้อน ทะลุ ปุถุชน
 • ยังพิโรธ โกรธหลง ประสงค์ร้าย
 • มุ่งทำลาย ชีวัน กันปี้ป่น
 • สามจังหวัด ภาคใต้ ตายกี่คน
 • น้ำตาหล่น เคล้าเลือด มิเหือดจาง
 • นี่มานะ หรือทิฐิ ตริตรองหนา
 • เป็นมิจฉา ทิฐิ ชัด คอยขัดขวาง
 • สมานฉันท์ สันติธรรม ยังอำพราง
 • เมื่อไรฟ้า สว่าง...ทักษิณเอย