ความเห็น 2790449

JJ2013V3_12 ชีวิต เวลา คุณค่า และ ธรรมาภิบาลในองค์กร

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ "ครู" ที่ให้เมตตากรุณาผมมาโดยตลอด ผมหาที่ชอบที่ชอบเจอ เพราะฟังครูสอนมามากกว่า 3 ครั้ง ผมระลึกถึงสิ่งที่ครูให้ ครูสอนเสมอ ผมจะเป็นศิษย์ที่เรียนรู้ และแบ่งปันเหมือนที่ครูสอนผม

ดูแสสุขภาพนะครับ ผมคิดถึงครู