ความเห็น 2782533

ข้อความที่ท่านจรัสชอบ, ท่านเลขาฯเคยเป็นครูประจำกลุ่ม, ประเมินภายนอกระยะที่ 2/56, พนักงานราชการ (เงินเดือนสูงสุด-ลาบวช), ชุดใส่ทำงาน, บ้านหนังสือ, การตั้งกรรมการกำหนด Spec, เริ่มมีอัตลักษณ์เมื่อไร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ   ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

คุณ "ผู้มาใช้บริการใน กศน.อำเภอ" ครับ ที่ กศน.อำเภอผักไห่ อยู่อาคารหลังเดียวแต่คนละชั้นกับห้องสมุดประชาชนอำเภอผักไห่  ในส่วนของห้องสมุดฯจะรับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ แต่รับนิตยสารประมาณ 4 รายการ   ในส่วนของ กศน.อ.ผักไห่ก็ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์/นิตยาสารเลยครับ อาศัยอ่านจากห้องสมุดฯ เพราะไม่ได้ใช้ สนง.กศน.อ.ผักไห่เป็นสถานที่พบกลุ่ม