ความเห็น 2776363

อำนาจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่ นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

น้องชอบข้อความและเชื่อว่าพี่ใหญ่ปฏิบัติเช่นนี้ค่ะ... "อำนาจธรรม..นำใจเป็นสุข..ปลูกจิตเป็นนิรันดร์"
ขอบคุณค่ะ