ความเห็น 2776095

อำนาจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ..อำนาจธรรม..นำใจเป็นสุข..ปลูกจิตเป็นนิรันดิ์