ความเห็น 2775271

ปัจจุบันคนเราอ่านมากขึ้น แต่ อ่านน้อยลง

เขียนเมื่อ 

คนเราสื่อสารกันมากขึ้น (หลายช่องทาง,หลายสื่อ หลายเครื่องมือ) แต่อ่านน้อยลง (จริง)