ความเห็น 2775261

ปัจจุบันคนเราอ่านมากขึ้น แต่ อ่านน้อยลง

เขียนเมื่อ 

คนที่มีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นคือคนที่อ่านดีเขียนดี เป็นความจริงตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตแน่ๆ ครับ แต่สมัยโบราณนั้นจะได้อ่านจะได้เขียนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเครื่องมือไม่พร้อม แต่ปัจจุบันนั้นความพร้อมมีอยู่มากมายโดยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก ที่เหลืออยู่ก็คือความตั้งใจของแต่ละคนเท่านั้นเองครับ

เด็กยุคใหม่นี้เขียนและอ่านกันแย่มากๆ อย่างไม่น่าเชื่อครับ