ความเห็น 2775235

ปัจจุบันคนเราอ่านมากขึ้น แต่ อ่านน้อยลง

เขียนเมื่อ 

นั่นเป็นความเจริญทางปัญญา ;)...