ความเห็น 2775229

ปัจจุบันคนเราอ่านมากขึ้น แต่ อ่านน้อยลง

เขียนเมื่อ 

ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนของเยาวชนไทยควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ละเลยไม่ได้เด็ดขาดเพียงเพราะคิดว่าคือภาษาที่เราใช้มาแต่กำเนิดค่ะ

ขอบคุณบันทึกนี้นะคะ :)