ความเห็น 2768079

ชีวิตต้องสู้

เขียนเมื่อ 

มนุษย์  ไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อจะพ่ายแพ้....

ขอบคุณครับ